uczelnia


Europejskie przedsięwzięcia kolonialne wymagały wyrafinowanej organizacji, aby mobilizować kapitał i ludzi potrzebnych do długich morskich podróży do odległych krajów. Potrzebny był kapitał, aby zbudować i obsłużyć statki, które pojechały za morze, a organizacja była niezbędna, aby zapewnić powodzenie takich przedsięwzięć w innych okolicznościach. Potrzeby te często były zaspokajane przez tworzenie spółek akcyjnych, których celem było promowanie celów kolonialnych i komercyjnych za granicą. Świetnym przykładem takiej instytucje była holenderska Kompania Wschodnioindyjska. Karta Towarzystwa, założona w 1602 r., Dała jej szerokie uprawnienia, w tym należeć do prowadzenia wojny i podpisywania umów z zagranicznymi mocarstwami. Spółka otrzymała monopol na cały holenderski handel pomiędzy Przylądkiem Dobrej Nadziei a Cieśniną Magellana .

Copyright © 2018 Polska.izbica.pl